Soi Cầu Rồng Bạch Kimmien bac 23/4 MIỀN BẮC mien bac 


mien bac 23/4 MIỀN NAM mien bac 


mien bac 23/4 MIỀN TRUNG mien bac 

Bây giờ là
Soi cầu miền bắc
Cầu lô song thủ miền bắc chơi trong ngày
21.72K

Soi cầu lô song thủ miền bắc

Chắc các bạn cũng đã biết soi cầu song thủ là chọn ra 2 con lô bất kỳ trong số 100 con để chơi trong ngày , vấn đề quan trọng nhất là làm sao chọn được cặp lô đẹp nhất trong ngày hôm đó để chơi , các bạn có thể tham khảo số ở website rong bach kim  này  . chúng tôi sẻ đưa ra cho các bạn tham khảo những cặp lô hàng ngày , các bạn cũng sẻ được tham khảo ở các mục soi cầu , lô nuôi ở trang web này Rongbachkimmienphi.com luôn mong muốn mang lại những thành công cho các bạn khi tham gia soi cầu mb cùng chúng tôi :

 

coollogo_com-17533910.png

Kết quả soi cầu song thủ lô miền bắc 

Bảng Thống Kê Kết Qủa

+ Ngày 21/02/2020 chốt cặp lô : 79 97 Đợi kết quả
+ Ngày 20/02/2020 chốt cặp lô : 27 72 Trượt
+ Ngày 19/02/2020 chốt cặp lô : 28 82 Ăn lô 82
+ Ngày 18/02/2020 chốt cặp lô : 07 70 Ăn lô 70
+ Ngày 17/02/2020 chốt cặp lô : 04 40 Ăn lô 40 x 2
+ Ngày 16/02/2020 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 15/02/2020 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 27
+ Ngày 14/02/2020 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 13/02/2020 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 06 x 2
+ Ngày 12/02/2020 chốt cặp lô : 14 41 Trượt
+ Ngày 11/02/2020 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 10/02/2020 chốt cặp lô : 04 40 Trượt
+ Ngày 09/02/2020 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 60
+ Ngày 08/02/2020 chốt cặp lô : 46 64 Ăn lô 64
+ Ngày 07/02/2020 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 72
+ Ngày 06/02/2020 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 05/02/2020 chốt cặp lô : 15 51 Ăn lô 15
+ Ngày 04/02/2020 chốt cặp lô : 01 10 Ăn lô 10 x 3
+ Ngày 03/02/2020 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 02/02/2020 chốt cặp lô : 35 53 Ăn lô 53
+ Ngày 01/02/2020 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 27
+ Ngày 31/01/2020 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 30/01/2020 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 29/01/2020 chốt cặp lô : 57 75 Trượt
+ Ngày 28/01/2020 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 81 x 2
+ Ngày 22/01/2020 chốt cặp lô : 48 84 Ăn lô 48
+ Ngày 21/01/2020 chốt cặp lô : 45 54 Ăn lô 54
+ Ngày 20/01/2020 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 85
+ Ngày 19/01/2020 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 37
+ Ngày 18/01/2020 chốt cặp lô : 34 43 Trượt
+ Ngày 17/01/2020 chốt cặp lô : 56 65 Trượt
+ Ngày 16/01/2020 chốt cặp lô : 13 31 Ăn lô 31
+ Ngày 15/01/2020 chốt cặp lô : 34 43 Trượt
+ Ngày 14/01/2020 chốt cặp lô : 45 54 Trượt
+ Ngày 13/01/2020 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 12/01/2020 chốt cặp lô : 07 70 Trượt
+ Ngày 11/01/2020 chốt cặp lô : 89 98 Ăn lô 89
+ Ngày 10/01/2020 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 73
+ Ngày 09/01/2020 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 18 81
+ Ngày 08/01/2020 chốt cặp lô : 56 65 Ăn lô 56
+ Ngày 07/01/2020 chốt cặp lô : 04 40 Trượt
+ Ngày 06/01/2020 chốt cặp lô : 45 54 Ăn lô 45
+ Ngày 05/01/2020 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 08
+ Ngày 04/01/2020 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 03/01/2020 chốt cặp lô : 45 54 Trượt
+ Ngày 02/01/2020 chốt cặp lô : 28 82 Ăn lô 82 x 2
+ Ngày 01/01/2020 chốt cặp lô : 59 95 Trượt
+ Ngày 31/12/2019 chốt cặp lô : 03 30 Trượt
+ Ngày 30/12/2019 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 06 60
+ Ngày 29/12/2019 chốt cặp lô : 24 42 Trượt
+ Ngày 28/12/2019 chốt cặp lô : 56 65 Ăn lô 65
+ Ngày 27/12/2019 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 18 x 2
+ Ngày 26/12/2019 chốt cặp lô : 36 63 Ăn lô 63
+ Ngày 25/12/2019 chốt cặp lô : 49 94 Ăn lô 49 94
+ Ngày 24/12/2019 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 58
+ Ngày 23/12/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 27
+ Ngày 22/12/2019 chốt cặp lô : 45 54 Trượt
+ Ngày 21/12/2019 chốt cặp lô : 04 40 Trượt
+ Ngày 20/12/2019 chốt cặp lô : 39 93 Trượt
+ Ngày 19/12/2019 chốt cặp lô : 59 95 Trượt
+ Ngày 18/12/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 17/12/2019 chốt cặp lô : 26 62 Trượt
+ Ngày 16/12/2019 chốt cặp lô : 38 83 Ăn lô 38
+ Ngày 15/12/2019 chốt cặp lô : 56 65 Ăn lô 56
+ Ngày 14/12/2019 chốt cặp lô : 38 83 Ăn lô 83
+ Ngày 13/12/2019 chốt cặp lô : 13 31 Ăn lô 13
+ Ngày 12/12/2019 chốt cặp lô : 05 50 Trượt
+ Ngày 11/12/2019 chốt cặp lô : 59 95 Ăn lô 59
+ Ngày 10/12/2019 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 60
+ Ngày 09/12/2019 chốt cặp lô : 59 95 Ăn lô 59
+ Ngày 08/12/2019 chốt cặp lô : 49 94 Ăn lô 49
+ Ngày 07/12/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 72
+ Ngày 06/12/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 05/12/2019 chốt cặp lô : 59 95 Trượt
+ Ngày 04/12/2019 chốt cặp lô : 07 70 Ăn lô 07 70
+ Ngày 03/12/2019 chốt cặp lô : 57 75 Ăn lô 57 75
+ Ngày 02/12/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 01/12/2019 chốt cặp lô : 69 96 Ăn lô 69
+ Ngày 30/11/2019 chốt cặp lô : 39 93 Ăn lô 93
+ Ngày 29/11/2019 chốt cặp lô : 45 54 Ăn lô 45
+ Ngày 28/11/2019 chốt cặp lô : 27 72 Trượt
+ Ngày 27/11/2019 chốt cặp lô : 36 63 Ăn lô 63
+ Ngày 26/11/2019 chốt cặp lô : 59 95 Ăn lô 95
+ Ngày 25/11/2019 chốt cặp lô : 57 75 Trượt
+ Ngày 24/11/2019 chốt cặp lô : 39 93 Ăn lô 39
+ Ngày 23/11/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 22/11/2019 chốt cặp lô : 12 21 Trượt
+ Ngày 21/11/2019 chốt cặp lô : 57 75 Ăn lô 57
+ Ngày 20/11/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 19/11/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 18/11/2019 chốt cặp lô : 57 75 Ăn lô 75
+ Ngày 17/11/2019 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 81
+ Ngày 16/11/2019 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 37
+ Ngày 15/11/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 14/11/2019 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 58
+ Ngày 13/11/2019 chốt cặp lô : 29 92 Ăn lô 29
+ Ngày 12/11/2019 chốt cặp lô : 29 92 Ăn lô 92
+ Ngày 11/11/2019 chốt cặp lô : 16 61 Ăn lô 16
+ Ngày 10/11/2019 chốt cặp lô : 57 75 Ăn lô 57
+ Ngày 09/11/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 08/11/2019 chốt cặp lô : 07 70 Trượt
+ Ngày 07/11/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 06/11/2019 chốt cặp lô : 05 50 Ăn lô 05
+ Ngày 05/11/2019 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 04/11/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 80 x 2
+ Ngày 03/11/2019 chốt cặp lô : 07 70 Trượt
+ Ngày 02/11/2019 chốt cặp lô : 25 52 Ăn lô 25
+ Ngày 01/11/2019 chốt cặp lô : 38 83 Ăn lô 83
+ Ngày 31/10/2019 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 58 85
+ Ngày 30/10/2019 chốt cặp lô : 46 64 Ăn lô 46
+ Ngày 29/10/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 72
+ Ngày 28/10/2019 chốt cặp lô : 16 61 Ăn lô 16
+ Ngày 27/10/2019 chốt cặp lô : 45 54 Trượt
+ Ngày 26/10/2019 chốt cặp lô : 29 92 Trượt
+ Ngày 25/10/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 24/10/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 23/10/2019 chốt cặp lô : 56 65 Trượt
+ Ngày 22/10/2019 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 21/10/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 20/10/2019 chốt cặp lô : 34 43 Ăn lô 43 x 2
+ Ngày 19/10/2019 chốt cặp lô : 27 72 Trượt
+ Ngày 18/10/2019 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 85
+ Ngày 17/10/2019 chốt cặp lô : 25 52 Trượt
+ Ngày 16/10/2019 chốt cặp lô : 46 64 Trượt
+ Ngày 15/10/2019 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 14/10/2019 chốt cặp lô : 46 64 Trượt
+ Ngày 13/10/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 12/10/2019 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 11/10/2019 chốt cặp lô : 28 82 Ăn lô 28
+ Ngày 10/10/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 09/10/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 08
+ Ngày 08/10/2019 chốt cặp lô : 89 98 Ăn lô 89 x 2
+ Ngày 07/10/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 06/10/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 05/10/2019 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 06
+ Ngày 04/10/2019 chốt cặp lô : 38 83 Trượt
+ Ngày 03/10/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 02/10/2019 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 81 x 3
+ Ngày 01/10/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 08 80
+ Ngày 30/09/2019 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 81
+ Ngày 29/09/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 80 x 2
+ Ngày 28/09/2019 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 27/09/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 26/09/2019 chốt cặp lô : 16 61 Ăn lô 16
+ Ngày 25/09/2019 chốt cặp lô : 15 51 Trượt
+ Ngày 24/09/2019 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 73
+ Ngày 23/09/2019 chốt cặp lô : 14 41 Ăn lô 41
+ Ngày 22/09/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 21/09/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 20/09/2019 chốt cặp lô : 56 65 Ăn lô 56 x 2 , 65
+ Ngày 19/09/2019 chốt cặp lô : 04 40 Ăn lô 04
+ Ngày 18/09/2019 chốt cặp lô : 14 41 Ăn lô 41
+ Ngày 17/09/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 16/09/2019 chốt cặp lô : 26 62 Ăn lô 62 x 2
+ Ngày 15/09/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 14/09/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 13/09/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 80
+ Ngày 12/09/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 11/09/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 10/09/2019 chốt cặp lô : 24 42 Ăn lô 24 42
+ Ngày 09/09/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 08/09/2019 chốt cặp lô : 46 64 Trượt
+ Ngày 07/09/2019 chốt cặp lô : 15 51 Trượt
+ Ngày 06/09/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 05/09/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 04/09/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 03/09/2019 chốt cặp lô : 01 10 Trượt
+ Ngày 02/09/2019 chốt cặp lô : 05 50 Ăn lô 05
+ Ngày 01/09/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 31/08/2019 chốt cặp lô : 69 96 Ăn lô 69
+ Ngày 30/08/2019 chốt cặp lô : 49 94 Trượt
+ Ngày 29/08/2019 chốt cặp lô : 15 51 Trượt
+ Ngày 28/08/2019 chốt cặp lô : 38 83 Ăn lô 38
+ Ngày 27/08/2019 chốt cặp lô : 28 82 Trượt
+ Ngày 26/08/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 25/08/2019 chốt cặp lô : 24 42 Ăn lô 42
+ Ngày 24/08/2019 chốt cặp lô : 18 81 Trượt
+ Ngày 23/08/2019 chốt cặp lô : 36 63 Ăn lô 63
+ Ngày 22/08/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 21/08/2019 chốt cặp lô : 05 50 Ăn lô 50 x 3
+ Ngày 20/08/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 19/08/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 18/08/2019 chốt cặp lô : 48 84 Ăn lô 84
+ Ngày 17/08/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 16/08/2019 chốt cặp lô : 03 30 Ăn lô 03 x 2 , 30
+ Ngày 15/08/2019 chốt cặp lô : 73 37 Trượt
+ Ngày 14/08/2019 chốt cặp lô : 25 52 Trượt
+ Ngày 13/08/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 12/08/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 11/08/2019 chốt cặp lô : 17 71 Trượt
+ Ngày 10/08/2019 chốt cặp lô : 05 50 Ăn lô 05
+ Ngày 09/08/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 08/08/2019 chốt cặp lô : 78 87 Trượt
+ Ngày 07/08/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 06/08/2019 chốt cặp lô : 15 51 Trượt
+ Ngày 05/08/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 04/08/2019 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 37 73
+ Ngày 03/08/2019 chốt cặp lô : 18 81 Ăn lô 18
+ Ngày 02/08/2019 chốt cặp lô : 15 51 Ăn lô 51
+ Ngày 01/08/2019 chốt cặp lô : 27 72 trượt
+ Ngày 31/07/2019 chốt cặp lô : 18 81 ăn lô 18 81
+ Ngày 30/07/2019 chốt cặp lô : 73 37 Trượt
+ Ngày 29/07/2019 chốt cặp lô : 48 84 Ăn lô 48 84
+ Ngày 28/07/2019 chốt cặp lô : 16 61 Ăn lô 16
+ Ngày 27/07/2019 chốt cặp lô : 34 43 Ăn lô 43
+ Ngày 26/07/2019 chốt cặp lô : 08 80 Trượt
+ Ngày 25/07/2019 chốt cặp lô : 89 98 Trượt
+ Ngày 24/07/2019 chốt cặp lô : 25 52 Trượt
+ Ngày 23/07/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 22/07/2019 chốt cặp lô : 08 80 Ăn lô 08 x 2
+ Ngày 21/07/2019 chốt cặp lô : 24 42 Ăn lô 24 42
+ Ngày 20/07/2019 chốt cặp lô : 57 75 Trượt
+ Ngày 19/07/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 18/07/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 27
+ Ngày 17/07/2019 chốt cặp lô : 29 92 Ăn lô 29 92
+ Ngày 16/07/2019 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 37
+ Ngày 15/07/2019 chốt cặp lô : 14 41 Ăn lô 14
+ Ngày 14/07/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 13/07/2019 chốt cặp lô : 04 40 Trượt
+ Ngày 12/07/2019 chốt cặp lô : 28 82 Ăn lô 28 82
+ Ngày 11/07/2019 chốt cặp lô : 59 95 Trượt
+ Ngày 10/07/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 09/07/2019 chốt cặp lô : 89 98 Ăn lô 89
+ Ngày 08/07/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 07/07/2019 chốt cặp lô : 36 63 Ăn lô 36
+ Ngày 06/07/2019 chốt cặp lô : 03 30 Ăn lô 30
+ Ngày 05/07/2019 chốt cặp lô : 26 62 Trượt
+ Ngày 04/07/2019 chốt cặp lô : 78 87 Trượt
+ Ngày 03/07/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 02/07/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 01/07/2019 chốt cặp lô : 36 63 Trượt
+ Ngày 30/06/2019 chốt cặp lô : 14 41 Ăn lô 14
+ Ngày 29/06/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 28/06/2019 chốt cặp lô : 48 84 Trượt
+ Ngày 27/06/2019 chốt cặp lô : 14 41 Trượt
+ Ngày 26/06/2019 chốt cặp lô : 04 40 Trượt
+ Ngày 25/06/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 24/06/2019 chốt cặp lô : 17 71 Trượt
+ Ngày 23/06/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 22/06/2019 chốt cặp lô : 29 92 Ăn lô 29
+ Ngày 21/06/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 20/06/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 19/06/2019 chốt cặp lô : 37 73 Trượt
+ Ngày 18/06/2019 chốt cặp lô : 26 62 Ăn lô 62
+ Ngày 17/06/2019 chốt cặp lô : 17 71 Ăn lô 17
+ Ngày 16/06/2019 chốt cặp lô : 05 50 Trượt
+ Ngày 15/06/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 14/06/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 72
+ Ngày 13/06/2019 chốt cặp lô : 25 52 Trượt
+ Ngày 12/06/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 11/06/2019 chốt cặp lô : 37 73 Ăn lô 73
+ Ngày 10/06/2019 chốt cặp lô : 47 74 Trượt
+ Ngày 09/06/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 08/06/2019 chốt cặp lô : 57 75 Ăn lô 75 x 2
+ Ngày 07/06/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 06/06/2019 chốt cặp lô : 89 98 Trượt
+ Ngày 05/06/2019 chốt cặp lô : 48 84 Trượt
+ Ngày 04/06/2019 chốt cặp lô : 78 87 Trượt
+ Ngày 03/06/2019 chốt cặp lô : 06 60 Ăn lô 60
+ Ngày 02/06/2019 chốt cặp lô : 16 61 Trượt
+ Ngày 01/06/2019 chốt cặp lô : 58 85 Ăn lô 85
+ Ngày 31/05/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 27
+ Ngày 30/05/2019 chốt cặp lô : 14 41 Ăn lô 14
+ Ngày 29/05/2019 chốt cặp lô : 07 70 Ăn lô 07
+ Ngày 28/05/2019 chốt cặp lô : 27 72 Ăn lô 72
+ Ngày 27/05/2019 chốt cặp lô : 06 60 Trượt
+ Ngày 26/05/2019 chốt cặp lô : 78 87 Trượt
+ Ngày 25/05/2019 chốt cặp lô : 13 31 Ăn lô 13
+ Ngày 24/05/2019 chốt cặp lô : 03 30 Trượt
+ Ngày 23/05/2019 chốt cặp lô : 03 30 Ăn lô 03
+ Ngày 22/05/2019 chốt cặp lô : 13 31 Trượt
+ Ngày 21/05/2019 chốt cặp lô : 78 87 Ăn lô 78 x 2 , 87
+ Ngày 20/05/2019 chốt cặp lô : 58 85 Trượt
+ Ngày 19/05/2019 chốt cặp lô : 46 64 Trượt
Từ Khóa: lo cap, lo song thu dep nhat, lo song thu mien bac, song thu 24h, song thủ lô, song thu mb, song thu vip
Cùng chuyên mục

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc

Bản quyền thuộc về RONG BACH KIM MIEN PHI