rong-bach-kim-mien-phi-com-do-216-296.jpg

Rongbachkimmienphi.com


mien bac MIỀN BẮC mien bac  


mien bac MIỀN NAM mien bac  


mien bac MIỀN TRUNG mien bac  

Bây giờ là
Soi cầu miền bắc
BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY

BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY

BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY

BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY là một trong những cách chơi lô cặp hay nhất tại trang nuôi lô của chúng tôi, lô kép là con lô không bị về ngược chính vì thế mà nếu chúng ta soi cầu chuẩn thì việc ăn lô kép nuôi trong thời gian dài là điều quá bình thường, các bạn tham khảo cách chơi này nhé.

bach-thu-lo-kep-khung-10-ngay-trang-180-300.jpgNuôi lô kép khung 10 ngày miễn phí

Tại đây chúng tôi sẽ đưa ra cho các bạn 1 con lô kép với xác suất về trong thời gian 10 ngày cao nhất, nhiệm vụ của các bạn khi nuôi lô kép ở website của chúng tôi là vào đây xem số vào tính toán tiền chơi mỗi ngày cho hợp lý là được. Nếu như các bạn chưa biết cách vào tiền thì có thể xem cách vào tiền nuôi lô cặp ở trang chủ của chúng tôi nhé.

Xem thêm >>> bạch thủ lô nuôi khung 10 ngày

BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY

Bảng Thống Kê Kết Qủa

+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 21/03 – 30/03/2023 Đợi kết quả
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 11/03 – 20/03/2023 Ăn lô 22 ngày 1
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 28/02 – 10/03/2023 Ăn lô 22 ngày 4
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 18/02 – 27/02/2023 Trượt
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 08/02 – 17/02/2023 Ăn lô 33 ngày 1
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 29/01 – 07/02/2023 Ăn lô 77 ngày 3
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 19/01 – 28/01/2023 Trượt
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 09/01 – 18/01/2023 Ăn lô 77 ngày 6
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 30/12 – 08/01/2023 Ăn lô 88 ngày 3
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 20/12 – 29/12/2022 Ăn lô 88 x 2 ngày 5
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 10/12 – 19/12/2022 Ăn lô 88 x 3 ngày 3
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 30/11 – 09/12/2022 Ăn lô 99 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 20/11 – 29/11/2022 Ăn lô 44 ngày 1
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 10/11 – 19/11/2022 Ăn lô 88 ngày 5
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 31/10 – 09/11/2022 Ăn lô 66 x 2 ngày 2
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 21/10 – 30/10/2022 Ăn lô 55 ngày 3
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 11/10 – 20/10/2022 Ăn lô 66 ngày 2
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 01/10 – 10/10/2022 Ăn lô 55 ngày 3
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 21/09 – 30/09/2022 Ăn lô 66 ngày 1
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 11/09 – 20/09/2022 Ăn lô 00 ngày 4
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 01/09 – 10/09/2022 Ăn lô 33 x 2 ngày 2
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 22/08 – 31/08/2022 Ăn lô 88 ngày 2
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 12/08 – 21/08/2022 Ăn lô 99 ngày 2
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 02/08 – 11/08/2022 Ăn lô 33 x 2 ngày 8
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 23/07 – 01/08/2022 Ăn lô 44 ngày 4
+ Nuôi lô kép 11 từ ngày 13/07 – 22/07/2022 Ăn lô 11 ngày 9
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 03/07 – 12/07/2022 Trượt
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 23/06 – 02/07/2022 Ăn lô 44 ngày 2
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 13/06 – 22/06/2022 Ăn lô 33 ngày 1
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 03/06 – 12/06/2022 Ăn lô 33 ngày 8
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 24/05 – 02/06/2022 Ăn lô 22 ngày 4
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 14/05 – 23/05/2022 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 04/05 – 13/05/2022 Ăn lô 44 ngày 1
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 25/04 – 03/05/2022 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 15/04 – 24/04/2022 Ăn lô 55 ngày 9
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 05/04 – 14/04/2022 Trượt
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 26/03 – 04/04/2022 Ăn lô 33 x 3 ngày 3
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 16/03 – 25/03/2022 Ăn lô 22 ngày 2
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 06/03 – 15/03/2022 Ăn lô 22 ngày 1
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 24/02 – 05/03/2022 Ăn lô 22 ngày 8
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 14/02 – 23/02/2022 Ăn lô 22 ngày 9
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 04/02 – 13/02/2022 Ăn lô 44 ngày 5
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 24/01 – 02/02/2022 Ăn lô 33 ngày 2
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 14/01 – 23/01/2022 Ăn lô 55 ngày 3
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 04/01 – 13/01/2022 Ăn lô 44 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 25/12 – 03/01/2022 Ăn lô 44 x 2 ngày 2
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 15/12 – 24/12/2021 Trượt
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 05/11 – 14/12/2021 Ăn lô 44 ngày 4
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 25/11 – 04/12/2021 Ăn lô 55 x 2 ngày 1
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 15/11 – 24/11/2021 Ăn lô 00 ngày 2
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 05/11 – 14/11/2021 Ăn lô 00 ngày 1
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 26/10/ – 04/11/2021 Trượt
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 16/10/ – 25/10/2021 Ăn lô 00 ngày 3
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 06/10/ – 15/10/2021 Ăn lô 22 ngày 3
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 26/09/ – 05/10/2021 Ăn lô 88 ngày 7
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 16/09/ – 25/09/2021 Ăn lô 66 ngày 2
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 06/09/ – 15/09/2021 Ăn lô 44 ngày 7
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 27/08/ – 05/09/2021 Ăn lô 66 ngày 5
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 17/08/ – 26/08/2021 Ăn lô 55 ngày 4
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 07/08/ – 16/08/2021 Ăn lô 55 x 2 ngày 2
+ Nuôi lô kép 11 từ ngày 28/07/ – 06/08/2021 Ăn lô 11 ngày 4
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 18/07/ – 27/07/2021 Ăn lô 44 x 3 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 07/07/ – 17/07/2021 Ăn lô 44 ngày 5
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 30/06/ – 07/07/2021 Ăn lô 77 ngày 5
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 20/06/ – 29/06/2021 Ăn lô 77 ngày 9
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 09/06/ – 19/06/2021 Ăn lô 99 ngày 1
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 29/05/ – 08/06/2021 Ăn lô 99 ngày 1
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 19/05/ – 28/05/2021 Ăn lô 66 ngày 5
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 09/05/ – 18/05/2021 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 29/04/ – 08/05/2021 Ăn lô 88 ngày 2
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 19/04/ – 28/04/2021 Ăn lô 88 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 09/04/ – 18/04/2021 Ăn lô 44 ngày 2
+ Nuôi lô kép 55 từ ngày 30/03/ – 08/04/2021 Ăn lô 55 ngày 1
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 20/03/ – 29/03/2021 Ăn lô 33 ngày 2
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 10/03/ – 19/03/2021 Ăn lô 99 x 2 ngày 1
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 28/02/ – 09/03/2021 Ăn lô 00 ngày 5
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 18/02/ – 27/02/2021 Ăn lô 88 ngày 3
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 08/02/ – 17/02/2021 Ăn lô 77 ngày 10
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 29/01/ – 07/02/2021 Ăn lô 77 ngày 4
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 19/01/ – 28/01/2021 Ăn lô 00 ngày 2
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 09/01/ – 18/01/2021 Ăn lô 44 ngày 3
+ Nuôi lô kép 11 từ ngày 30/12/ – 08/01/2021 Ăn lô 11 ngày 2
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 20/12/ – 29/12/2020 Ăn lô 22 ngày 4
+ Nuôi lô kép 77 từ ngày 10/12/ – 19/12/2020 Ăn lô 77 ngày 1
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 30/11/ – 09/12/2020 Trượt
+ Nuôi lô kép 22 từ ngày 20/11/ – 29/11/2020 Ăn lô 22 x 2 ngày 3
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 10/11/ – 19/11/2020 Ăn lô 44 ngày 7
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 31/10/ – 09/11/2020 Ăn lô 44 ngày 6
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 21/10/ – 30/10/2020 Ăn lô 44 ngày 3
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 11/10/ – 20/10/2020 Ăn lô 44 ngày 9
+ Nuôi lô kép 66 từ ngày 01/10/ – 10/10/2020 Ăn lô 66 ngày 4
+ Nuôi lô kép 33 từ ngày 21/09/ – 30/09/2020 Ăn lô 33 ngày 2
+ Nuôi lô kép 44 từ ngày 11/09/ – 20/09/2020 Ăn lô 44 ngày 3
+ Nuôi lô kép 99 từ ngày 01/09/ – 10/09/2020 Ăn lô 99 x 2 ngày 1
+ Nuôi lô kép 00 từ ngày 22/08/ – 31/08/2020 Ăn lô 00 ngày 3
+ Nuôi lô kép 88 từ ngày 12/08/ – 21/08/2020 Ăn lô 88 ngày 4
Nếu như chúng ta soi cầu lô kép chuẩn thì việc dự đoán đúng cả 1 con lô kép về trong thời gian nuôi thì chúng ta sẽ ăn được rất nhiều tiền lời, các bạn hãy tin tưởng vào khả năng bắt lô kép của chúng tôi, đây là mục chơi lô mà xác suất chiến thắng được xem là cao nhất trong những cách chơi lô. Bạn còn chờ gì nữa mà không mang ngay 2 con lô kép tại trang RONGBACHKIMMIENPHI.COM của chúng tôi đem đi nuôi lô khung ngay từ bây giờ.

Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé. Admin chúc các bạn may mắn

➣ Nguôn Cập Nhật : Rongbachkimmienphi.Com

Một số Kinh nghiệm đánh lô đề tỉ lệ trúng cao được tổng hợp từ nhiều cao thủ và chuyên gia xổ số chia sẻ đến các bạn.Hy vọng những phương pháp này sẽ góp phần nâng cao xác suất trúng số mỗi ngày cao hơn.

Kinh nghiệm chơi lô đề

Kinh nghiệm chơi lô đề

Mục lục

Nuôi lô theo cấp số nhân

Việc nuôi lô này đòi hỏi bạn phải có nhiều tiền để theo. Ví dụ hôm nay bạn định đánh con 50 thì bạn chỉ đánh 10 điểm thôi, nếu không ra ngày hôm sau bạn lại đánh tiếp con đó 20 điểm, vẫn không ra ngày mốt đánh tiếp 40 điểm. Những nếu trong vòng 3 ngày không ra thì bạn nên xem xét lại có đánh tiếp hay không vì cách này đánh khá tốn kém.

Lựa chọn 2 con số đứng sát nhau nhiều nhất trong ngày hôm trước

Với phương pháp này các bạn để ý thật kĩ bảng kết quả để biết những con số nào đứng gần nhau nhiều nhất để lựa chọn ra 2 con số đẹp. Ví dụ như con số 1 và con số 0 đứng sát nhau trong ngày hôm qua nhiều nhất thì hôm nay mình sẽ chọn đánh số 10, nếu không ra thì ngày thứ 2 bạn vẫn nuôi nó đảm bảo khả năng thắng rất cao.

Chọn số hay về để đánh lô đề

Trong tháng bạn để ý xem số nào là số hay về nhất, nếu theo dõi 1, 2, 3 ngày không thấy xuất hiện trên bảng kết quả xổ số nữa thì sang ngày hôm sau các bạn đánh số đó đảm bảo sẽ hiệu quả. Nếu như trong vòng 5 ngày không ra thì bạn phải chọn số khác, đừng nuôi nó quá lâu. Phương pháp này chỉ mang lại hiệu quả cho số nào hay về mà thôi, còn số ít về thì rất khó áp dụng.

Lựa chọn đài quay để chơi

Hiện nay có rất nhiều tỉnh thành quay xổ số miền Bắc, vì thế những con số ra ngẫu nhiên rất khó đoán được. Việc bạn phải làm là cập nhật lịch quay số của từng tỉnh thành xem hôm đó tỉnh nào quay con số nào hay ra, đến hôm sau bạn chỉ cần chơi con đó nếu tỉnh đó quay. Đây cũng là một kinh nghiệm lô đề được đánh giá là khá tốt.

Bạn thấy 5 kinh nghiệm trong bài viết thế nào? SOICAU888 hy vọng sẽ mang đến cho các bạn những kinh nghiệm thật bổ ích để các bạn có thể nâng cao may mắn của mình trong bộ môn này.

Cùng chuyên mục
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 5 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 7 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 10 NGÀY
mien bac SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 30 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 49 CON KHUNG 2 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 5 NGÀY
mien bac DÀN LÔ 2 SỐ KHUNG 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP NUÔI 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 3 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 5 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 7 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY
mien bac 5 CẶP LÔ XIÊN 2 KHUNG 3 NGÀY
mien bac 2 CẶP LÔ XIÊN 2 KHUNG 5 NGÀY
mien bac SONG THỦ ĐỀ KHUNG 10 NGÀY WIN THEO THÁNG
Xem thêm
soi cầu 247

rong-bach-kim-mien-phi-com-do-216-296.jpg

Bản quyền thuộc về RONG BACH KIM MIEN PHI