Soi Cầu Rồng Bạch Kimmien bac 23/4 MIỀN BẮC mien bac 


mien bac 23/4 MIỀN NAM mien bac 


mien bac 23/4 MIỀN TRUNG mien bac 

Bây giờ là
Soi cầu miền bắc
Dàn lô 2 số nuôi khung 2 ngày chính xác cao
41.28K

Lô song thủ nuôi khung 2 ngày

song thủ nuôi khung 2 ngày là một phương pháp chơi lô rất hiệu quả , tỷ lệ ăn rất cao nên các bạn có thể yên tâm không sợ thua lô như cách chơi bạch thủ ,với tỷ lệ chơi 1:2 ví dụ ngày đầu tiên các bạn nuôi 50đ trên 1 con lô vậy 2 con lô là 100đ nếu ngày đầu ra 1 con 50×8=4 triệu- số tiền chơi là 2,3 triệu các bạn còn lãi 1,7 triệu , đó là chúng tôi chỉ tính lô về 1 con ra nhiều con thì lãi nhiều hơn. nếu ngày 1 mà lô nuôi của các bạn chưa ra các bạn vào tiền 100đ/1 con lô 2 con sẻ mất 200đ=4,6 triệu+ ngày 1 vào 2,3 triệu tổng ngày 2 của các bạn là 6,9 triệu lô về ngày 2 các bạn sẻ được 100đ x 80 ngàn/1 điểm =8 triệu – 6,9 triệu còn lãi 1,1 triệu nếu lô về 2 nháy hoặc nhiều hơn các bạn sẻ lãi lớn hơn , chúc các bạn may mắn với rongbachkimmienphi.com :

 

 

rongbachkimmienphi.comsongthulok2ngay.gif

Kết quả soi cầu lô song thủ khung 2 ngày 

 

 

Bảng Thống Kê Kết Qủa

+ Nuôi cặp lô 45-54 chu kỳ từ ngày 18/10/2020 – 19/10/2020 Đợi kết quả

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 16/10/2020 – 17/10/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 14/10/2020 – 15/10/2020 Ăn lô 38 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 45-54 chu kỳ từ ngày 12/10/2020 – 13/10/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 10/10/2020 – 11/10/2020 Ăn lô 83 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 08/10/2020 – 09/10/2020 Ăn lô 38 x 2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 06/10/2020 – 07/10/2020 Ăn lô 83 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 34-43 chu kỳ từ ngày 04/10/2020 – 05/10/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 02/10/2020 – 03/10/2020 Ăn lô 37 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48-84 chu kỳ từ ngày 30/09/2020 – 01/10/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 48-84 chu kỳ từ ngày 28/09/2020 – 29/09/2020 Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48-84 chu kỳ từ ngày 26/09/2020 – 27/09/2020 Ăn lô 84 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 24/09/2020 – 25/09/2020 Ăn lô 40 x 2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 05-50 chu kỳ từ ngày 22/09/2020 – 23/09/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 20/09/2020 – 21/09/2020 Ăn lô 64 x 2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 18/09/2020 – 19/09/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 16/09/2020 – 17/09/2020 Ăn lô 83 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 49-94 chu kỳ từ ngày 14/09/2020 – 15/09/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 12/09/2020 – 13/09/2020 Ăn lô 64 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 10/09/2020 – 11/09/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 08/09/2020 – 09/09/2020 Ăn lô 64 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 25-52 chu kỳ từ ngày 06/09/2020 – 07/09/2020 Ăn lô 25 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 25-52 chu kỳ từ ngày 04/09/2020 – 05/09/2020 Ăn lô 52 x 2 , 25 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 25-52 chu kỳ từ ngày 02/09/2020 – 03/09/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 25-52 chu kỳ từ ngày 31/08/2020 – 01/09/2020 Ăn lô 25 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 25-52 chu kỳ từ ngày 29/08/2020 – 30/08/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 38-83 chu kỳ từ ngày 27/08/2020 – 28/08/2020 Ăn lô 83 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 25/08/2020 – 26/08/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 49-94 chu kỳ từ ngày 23/08/2020 – 24/08/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 21/08/2020 – 22/08/2020 Ăn lô 85 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 19/08/2020 – 20/08/2020 Ăn lô 58 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 17/08/2020 – 18/08/2020 Ăn lô 64 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 15/08/2020 – 16/08/2020 Ăn lô 04 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 13/08/2020 – 14/08/2020 Ăn lô 04 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 36-63 chu kỳ từ ngày 11/08/2020 – 12/08/2020 Ăn lô 36 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 09/08/2020 – 10/08/2020 Ăn lô 73 x 2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 07/08/2020 – 08/08/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 05/08/2020 – 06/08/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 36-63 chu kỳ từ ngày 03/08/2020 – 04/08/2020 Ăn lô 36 x 2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 01-10 chu kỳ từ ngày 01/08/2020 – 02/08/2020 Ăn lô 01 x 3 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 30/07/2020 – 31/07/2020 Ăn lô 37 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 47-74 chu kỳ từ ngày 28/07/2020 – 29/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 26/07/2020 – 27/07/2020 Ăn lô 58 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 34-43 chu kỳ từ ngày 24/07/2020 – 25/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 34-43 chu kỳ từ ngày 22/07/2020 – 23/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 20/07/2020 – 21/07/2020 Ăn lô 73 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 48-84 chu kỳ từ ngày 18/07/2020 – 19/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 16/07/2020 – 17/07/2020 Ăn lô 85 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 57-75 chu kỳ từ ngày 14/07/2020 – 15/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 37-73 chu kỳ từ ngày 12/07/2020 – 13/07/2020 Ăn lô 37 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 05-50 chu kỳ từ ngày 10/07/2020 – 11/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 05-50 chu kỳ từ ngày 08/07/2020 – 09/07/2020 Ăn lô 05 50 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 78-87 chu kỳ từ ngày 06/07/2020 – 07/07/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 78-87 chu kỳ từ ngày 04/07/2020 – 05/07/2020 Ăn lô 87 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 78-87 chu kỳ từ ngày 02/07/2020 – 03/07/2020 Ăn lô 87 x 2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 78-87 chu kỳ từ ngày 30/06/2020 – 01/07/2020 Ăn lô 78 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 45-54 chu kỳ từ ngày 28/06/2020 – 29/06/2020 Ăn lô 45 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 56-65 chu kỳ từ ngày 26/06/2020 – 27/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 35-53 chu kỳ từ ngày 24/06/2020 – 25/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 35-53 chu kỳ từ ngày 22/06/2020 – 23/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 45-54 chu kỳ từ ngày 20/06/2020 – 21/06/2020 Ăn lô 45 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 45-54 chu kỳ từ ngày 18/06/2020 – 19/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 16/06/2020 – 17/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 14/06/2020 – 15/06/2020 Ăn lô 04 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 12/06/2020 – 13/06/2020 Ăn lô 40 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 14-41 chu kỳ từ ngày 10/06/2020 – 11/06/2020 Ăn lô 14 x 3 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 35-53 chu kỳ từ ngày 08/06/2020 – 09/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 03-30 chu kỳ từ ngày 06/06/2020 – 07/06/2020 Ăn lô 03 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 48-84 chu kỳ từ ngày 04/06/2020 – 05/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 58-85 chu kỳ từ ngày 02/06/2020 – 03/06/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 47-74 chu kỳ từ ngày 31/05/2020 – 01/06/2020 Ăn lô 47 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 27-72 chu kỳ từ ngày 29/05/2020 – 30/05/2020 Ăn lô 72 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 27/05/2020 – 28/05/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 25/05/2020 – 26/05/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 14-41 chu kỳ từ ngày 23/05/2020 – 24/05/2020 Ăn lô 14 x 2 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 21/05/2020 – 22/05/2020 Ăn lô 40 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 14-41 chu kỳ từ ngày 19/05/2020 – 20/05/2020 Ăn lô 41 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 14-41 chu kỳ từ ngày 17/05/2020 – 18/05/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 15/05/2020 – 16/05/2020 Ăn lô 40 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56-65 chu kỳ từ ngày 13/05/2020 – 14/05/2020 Ăn lô 65 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 56-65 chu kỳ từ ngày 11/05/2020 – 12/05/2020 Ăn lô 65 x 2 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 47-74 chu kỳ từ ngày 09/05/2020 – 10/05/2020 Ăn lô 74 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 03-30 chu kỳ từ ngày 07/05/2020 – 08/05/2020 Ăn lô 03 ngày 2

+ Nuôi cặp lô 46-64 chu kỳ từ ngày 05/05/2020 – 06/05/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 47-74 chu kỳ từ ngày 03/05/2020 – 04/05/2020 Ăn lô 47 74 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 56-65 chu kỳ từ ngày 01/05/2020 – 02/05/2020 Ăn lô 56 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 04-40 chu kỳ từ ngày 29/04/2020 – 30/04/2020 Ăn lô 40 ngày 1

+ Nuôi cặp lô 24-42 chu kỳ từ ngày 27/04/2020 – 28/04/2020 Trượt

+ Nuôi cặp lô 24-42 chu kỳ từ ngày 25/04/2020 – 26/04/2020 Ăn lô 42 x 2 , 24

+ Nuôi cặp lô 79-97 chu kỳ từ ngày 23/04/2020 – 24/04/2020 Ăn lô 79 ngày 2

Từ Khóa: cap lo nuoi khung 2 ngay chinh xac, cap lo nuoi khung 2 ngay mien bac, lo cap nuoi khung 2 ngay, nuoi cap lo khung 2 ngay mb, song thu nuoi khung max 2 ngay
Cùng chuyên mục
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 5 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 7 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KHUNG 10 NGÀY
mien bac SONG THỦ LÔ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 10 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 30 SỐ KHUNG 3 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 49 CON KHUNG 2 NGÀY
mien bac DÀN ĐỀ 20 SỐ KHUNG 5 NGÀY
mien bac DÀN LÔ 2 SỐ KHUNG 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP NUÔI 2 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 3 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 5 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 7 NGÀY
mien bac BẠCH THỦ LÔ KÉP KHUNG 10 NGÀY
mien bac 5 CẶP LÔ XIÊN 2 KHUNG 3 NGÀY
mien bac 2 CẶP LÔ XIÊN 2 KHUNG 5 NGÀY
mien bac SONG THỦ ĐỀ KHUNG 10 NGÀY WIN THEO THÁNG
Xem thêm

© 2016 - 2017 Soi Cầu Miền Bắc

Bản quyền thuộc về RONG BACH KIM MIEN PHI